wizyt: 1627215

Archiwum » Opinie Konfrontacje Dyskusje

2.12.2008 o godzinie 17 30

Kontynuacja tematu: "Ignorancja. Iluzje. Interpretacje."

Co rozumiemy przez doświadczenie? Czy jest coś nowego lub oryginalnego w doświadczeniu? Doświadczenie to wiązka wspomnień będąca odpowiedzią na jakieś wyzwanie. Odpowiadać może ono tylko zgodnie ze swym podłożem. Im sprytniej interpretujecie doświadczenie, tym lepiej ono odpowiada. Dlatego musicie powątpiewać nie tylko w cudze doświadczenie, ale i we własne. Jeśli nie uznajecie jakiegoś doświadczenia, to nie jest ono w ogóle doświadczeniem. Każde doświadczenie zostało już przeżyte. Gdyby tak nie było nie uznalibyście go. Zależnie od swych uwarunkowań uznajecie doświadczenia za dobre, złe, piękne, święte i inne. Dlatego uznanie jakiegoś doświadczenia musi być z konieczności stare.

Jeśli pragniemy doświadczyć rzeczywistości, a wszyscy tego pragniemy, to musimy ją poznać, ale w chwili jej rozpoznawania już dokonujemy projekcji. Dlatego nie jest ona rzeczywista. Pozostaje bowiem nadal w polu myśli i czasu. Jeśli myśl może dotyczyć rzeczywistości, to nie może to być rzeczywistość. Nie możemy rozpoznać nowego doświadczenia. Jest to niemożliwe. Rozpoznajemy tylko to, cośmy już poznali, i dlatego, gdy mówimy, że mieliśmy nowe doświadczenie, nie jest ono wcale nowe. Poszukiwanie kolejnych doświadczeń poprzez poszerzanie pola świadomości, tak jak to niektórzy robią za pomocą psychodelicznych narkotyków, odbywa się nadal  w polu świadomości i dlatego jest bardzo ograniczone.

 

"Wolność od znanego" - Jidu Krishnamurti

 


Zapraszają: Agnieszka Szałabska i Bogdan Oś25.11.2008 o godzinie 17 30

Temat: "Ignorancja. Iluzje. Interpretacje."

 

Co to jest rzeczywistość? Czego jesteśmy świadomi? Czy wiedza i świadomość to to samo? We wszystkich kulturach rozróżnia się świat widzialny i niewidzialny. Życie doczesne i życie wieczne. Samsarę i nirwanę. W Indiach istnieje koncepcja "maji" (iluzoryczności rzeczywistości), a w buddyzmie zen w Japonii mówi się o "makio" (złudzeniu) w doświadczeniach stanów umysłu. Aborygeni australijscy jako rzeczywistość traktują "dream time" (czas snu) a Platon twierdzi, że idee stanowią podstawę istoty rzeczywistości. W Chinach taoiści rozprawiali o "tao tajemnicy" i "tao manifestacji". A. Einstein wykazał względność percepcji zależnej od sytuacji i warunków, którym podlegamy. Noblista David Bohm mówi o ukrytym i superukrytym porządku. Biolog Rupert Shaldrake tworzy koncepcje pól morfogenetycznych (kształtotwórczych) i rezonansu morficznego (sprzężenia zwrotnego pomiędzy formami bytu). Duch i materia. Archetypy i stereotypy. Czy wszystko to tylko kwestia interpretacji? Czy konflikty to tylko ścieranie się różnych systemów interpretacji?


Zapraszają: Agnieszka Szałabska i Bogdan Oś18.11.2008 o godzinie 18.00

Temat: "Antykariera"
 
prowadzenie: dr Mateusz Wiszniewski - psycholog, socjolog, arteterapeuta,
instruktor Chi Kung; autor książek: m.in. Uzdrawiający Taniec,
Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, oraz Potęga Wizualizacji.

Czym właściwie jest antykariera? Zaczepnie brzmiąca nazwa intryguje, aczkolwiek jej wyjaśnienie jest bardzo przyjazne i proste - to tworzenie pracy, którą się kocha. Antykariera jest przeciwieństwem kariery rozumianej jako wyścig, poświęcenie się czemuś, co tak naprawdę nas nie interesuje a zapewnia jedynie złudne poczucie bezpieczeństwa – ogromnym kosztem.

 

Czy drabina po której się wspinasz przystawiona jest do właściwej ściany? Co powoduje, że z niechęcią myślimy o poniedziałku?- to jedno z ważnych pytań antykariery. Rick Jarow badając udane, satysfakcjonujące kariery, zauważył, że często wynikają one z przebrnięcia przez największe ludzkie słabości, odważne podążanie za głosem serca, uporządkowanie rodzinnych wzorów.

 

Dla twórcy antykariery takim wzorem dotyczącym pracy okazała się pozytywna zmiana i postanowił przekazać go innym. W swojej książce „Antykariera - Create the Work You Love”, wspomina własne doświadczenie, było nim obserwowanie ojca, który bardzo wcześnie zrezygnował z pracy dentysty, którą bardzo lubił i zajął się sprzedażą farmaceutyków. Szło mu całkiem nieźle, cóż z tego, skoro przez kilkanaście lat wracał z pracy i rozdrażniony siadał przed telewizorem. Aż do momentu, gdy pewnego dnia powiedział sobie: Po jakiego diabła ja to robię? I zaczął popołudniami przygotowywać się do powrotu do swojej ulubionej pracy. Spowodowało to w nim niesamowitą, pozytywną zmianę. A po kilku latach otworzył swój własny gabinet na Manhattanie. W międzyczasie, w Indiach, jego syn - Rick, zastanawiając się nad wrzuceniem paszportu do Gangesu, przypadkowo natknął się na pisma Carla G. Junga, które mówiły o potrzebie zatroszczenia się o rozwój własnej psychiki poprzez odwołanie się do mitologii swojego kręgu kulturowego. Słowa te trafiły na podatny grunt i spowodowały jego powrót na zachodni uniwersytet, na którym studiował historię religii, jednocześnie biorąc nauki u duchowych nauczycieli. Antykariera jest syntezą doświadczeń wschodu i zachodu. Oparta na systemie energetycznych ośrodków w ciele – przenosi to co wewnętrzne na zewnątrz. Tak jak podkreśla jej twórca - antykariera zaczyna się w ciele. Usystematyzowana droga tej metody odnosi się do człowieka współczesnego - będącego spadkobiercą wielu tradycji i posiadającego większą niż kiedyś wolność wyboru – czasami jak się jednak okazuje, jest to wolność pozorna. Nieodpowiednia praca, staje się codziennym zabijaniem najważniejszego kawałka siebie. Czy zatem warto aż tak się poświęcać? Co możemy zyskać podchodząc do swojej pracy z innej strony? Głęboka mądrość zasad Antykariery daleka jest od prostych recept, to raczej precyzyjny i wymagający zaangażowania proces odnajdywania siebie, nie tylko w pracy ale i w każdej innej dziedzinie życia. W pracy masz być barwnym, żywym kobiercem a nie wtapiać się w tło, jeden zawód czy firmę - mówi Jarow. Natomiast efekty czerpania radości z naszych codziennych zajęć z pewnością trudno przecenić.

Antykariera jest syntezą doświadczeń wschodu i zachodu. Oparta na systemie energetycznych ośrodków w ciele – przenosi to co wewnętrzne na zewnątrz. Tak jak podkreśla jej twórca - antykariera zaczyna się w ciele. Usystematyzowana droga tej metody odnosi się do człowieka współczesnego - będącego spadkobiercą wielu tradycji i posiadającego większą niż kiedyś wolność wyboru – czasami jak się jednak okazuje, jest to wolność pozorna. Nieodpowiednia praca, staje się codziennym zabijaniem najważniejszego kawałka siebie. Czy zatem warto aż tak się poświęcać? Co możemy zyskać podchodząc do swojej pracy z innej strony? Głęboka mądrość zasad Antykariery daleka jest od prostych recept, to raczej precyzyjny i wymagający zaangażowania proces odnajdywania siebie, nie tylko w pracy ale i w każdej innej dziedzinie życia. W pracy masz być barwnym, żywym kobiercem a nie wtapiać się w tło, jeden zawód czy firmę - mówi Jarow. Natomiast efekty czerpania radości z naszych codziennych zajęć z pewnością trudno przecenić.
4.11.2008 (wtorek), godz. 18 00

Wartość kultury w dobie globalizacji.

 

1. Wartość kultury, a postmodernistyczny relatywizm.

2. Ryszarda Kapuścińskiego spotkanie z "Innym".

3. Odkrywanie tożsamości kulturowej.

 

Zapraszają: Piotr Drzewicki, Bogdan Oś

WIĘCEJ


Postmodernizm

Jacek Kaczmarski

Wszystko wolno! Hulaj dusza!
Do niczego się nie zmuszaj!
Niczym się nie przejmuj za nic!
Nie wyznaczaj sobie granic!
I nie próbuj nic zrozumieć,
Nie pochodzi - mieć - od - umieć.
Możesz wierzyć, lub nie wierzyć,
Nic od tego nie zależy.

Nie wyznaczaj sobie zadań -
Kto się nie wspiął - ten nie spada,
A kto pragnie być na szczycie -
Będzie spadał całe życie.
Nie stać cię na luksus troski,
Jesteś wszakże dziełem boskim,
No a Boga przecież nie ma,
Więc to tyle na ten temat.

Wszystkie mody, wszystkie style
Równie piękne są i tyle.
(Lub, jak chcesz, równie szkaradne -
Konsekwencje tego żadne).
Zachwyt tyle wart, co wzgarda,
Stryczek tyle, co kokarda,
Prawda tyle, co jej brak,
Smaku brak - tyle co smak.

Bo to o to w końcu chodzi
By niczego nie dowodzić.
Nie wykuwać tarcz utopi
I nie kruszyć o nie kopii.
Nie planować i nie marzyć.
Co się zdarzy - to się zdarzy;
Nie znać dobra ani zła:
To jest gra - i tylko gra!

Ktoś się wzburza, że tak nie jest,
Niech się wzburza! - Ty się śmiejesz!
Nie daj wzburzać się, ni wzruszać:
Wszystko wolno! Hulaj dusza!

- Oj, nie wolno rzeczy wielu,
Kiedy celem jest - brak celu...
(Zwłaszcza, jeśli duszy nie ma -
I to wszystko na ten temat).
28.10.2008 (wtorek), godz. 18 00 

 

Czy w sprawie naszego zdrowia, odżywiania i sposobów leczenia nie będziemy mieli nic do powiedzenia?

 

Unia Europejska przygotowuje nam nowe dyrektywy, zgodnie z którymi mieszkańcy Unii Europejskiej:

1) mają być pozbawieni możliwości korzystania z ziół i suplementów żywnościowych - sprzedaż ww. będzie nielegalna od 2009;
2) od 2010 cała żywność ma być napromieniowywana i szpikowana dodatkami i pestycydami;
3) wszystkie zwierzęta (łącznie z hodowanymi ekologicznie) mają zażywać antybiotyki i hormony wzrostu;
4) uprawa przydomowa warzyw i owoców ma być objęta specjalnymi zezwoleniami i nie będzie możliwa bez zezwolenia;

TO WSZYSTKO OCZYWIŚCIE W TROSCE O NASZE ZDROWIE !?

 

Trzeba zebrać milion podpisów, by ogłosić unijne referendum.
http://www.eu-referendum.org/polski/petitions/natural_remedies.php

Zapraszają: Halina Hurnowicz, Bogdan Oś i Agnieszka Szałabska 

Warto zapoznać się z kulisami tematu

"Nieznany Świat"
Skandal   więcej
Orwell na talerzu  więcej21.10.2008 (wtorek), godz. 18 00 

Kontynuacja tematu z ostatniego spotkania:
Dlaczego kolejne widmo kryzysu ekonomicznego wisi nad Światem?

 Człowieku gdybyś ty wiedział jaka twoja władza

 Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze

 Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza

 I tworzy deszcz rodzajny, lub gromy i burze;

 Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz,

 Już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły,

 Tak czekają twej myśli szatan i anioły;

 Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz;

 Ale ty jak obłok, górny, ale błędny pałasz

 I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz co działasz.

 Ludzie! Każdy z was mógłby samotny, więziony,

 Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony!...

 

Adam MickiewiczZapraszają: Agnieszka Szałabska, Bogdan Oś

Nowy transatlantycki model więcej
Złożoność wielobiegunowego świata więcej
Kryzys wyznacza nowy geopolityczny ład więcej14.10.2008 (wtorek), godz. 18 00

Dlaczego kolejne widmo kryzysu ekonomicznego wisi nad Światem?

Czy Unia Europejska jest w stanie być gwarantem bezpieczeństwa ekonomicznego w Europie?
Jakie słabe miejsca odkrywa ten kryzys w polityce państw?
Czy czeka nas nowy geopolityczny ład?

Prosimy o przyniesienie ze sobą artykułów z prasy, które uznacie za interesujące.

Zaprasza Agnieszka Szałabska7.10.2008 (wtorek), godz. 18 00

Temat spotkania: Co się stało gdy edukacja zastąpiła inicjację?

Czym były i czemu służyły praktyki inicjacyjne we wszystkich starych kulturach?
Jak wpływały na status oraz kondycję jednostek i społeczności?
Jakie cechy i postawy generowały praktyki inicjacyjne?
Jakie funkcje niezbędne do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego wdraża edukacja?
Czy intelekt i poprawność to wystarczające wartości dla żywej społeczności?
Czy tendencje uniformizujące znikły wraz z komunizmem?
Te i wiele innych pytań będziemy sobie stawiać podczas najbliższego spotkania.

Zapraszam serdecznie
Bogdan Oś30.09.2008 (wtorek), godz. 18 00

Tematem spotkania będzie Sprawiedliwość.


Jest to wynik dyskusji na spotkaniu 16.09.2008, podczas którego rozmawialiśmy o wolności (poprzednie dotyczyło tolerancji). Chcemy spotkania prowadzić dwutorowo. Żywy nurt refleksji, opinii, konfrontacji i dyskusji będziemy przeplatać tematycznie przygotowanymi zajęciami. Zapraszamy do składania propozycji tematycznych i zachęcamy do przygotowywania spotkań.

Refleksje i tematy ze spotkania

 

 

23.09.2008 (wtorek) godz. 18.00
"Liberalizm a Polska. Szansa czy zagrożenie?"

I Narodziny i rozwój myśli liberalnej.
1. Starożytnośc. Filozofia sofistów. Demokracja ateńska.
2. Kryzys średniowiecznych form organizacji politycznych. Narodziny nowożytnego państwa.
3. Przełom kartezjański. Cogito jako zwrot w dotychczasowej metafizyce i jego konsekwencje dla nowożytnej myśli politycznej.
4. Liberalizm anglosaski. Ogólne omówienie filozofii politycznej Thomasa Hobbesa i Johna Locke'a. Pochodzenie władzy politycznej, wolny rynek,
wolnośc obywatelska i jej granice, ekonomia a polityka, tolerancja, rola prawa w państwie liberalnym. Liberalizm w USA.
5. Liberalizm francuski. J.J. Rousseau. Wspólnota, wymiar socjalny, rozdział państwa od Kościoła, laicyzm. Alexis de Tocqueville.
6. Liberalizm a totalitaryzmy XX wieczne.

II Dyskusja. Liberalizm a polityka i kultura w Polsce.

O liberalizmie słyszymy z ust polityków, księży, dziennikarzy. W ostatnich latach to słowo pojawia się w polskim życiu publicznym bardzo często. Przez niektórych używane jest jako synonim relatywizmu czy też ekonomicznego wyzysku. Inni posługują się nim by określic coś jako umiarkowane, tolerancyjne czy przeciwne fanatyzmowi. Niektórzy
utożsamiają liberałów ze zwolennikami Unii Europejskiej. Jedni kojarzą liberalizm z postępem, inni z prawami człowieka, jeszcze inni z nieograniczoną niczym wolnością.
Na naszym spotkaniu postaramy się poszukac filozoficznych i historycznych zródeł liberalizmu oraz określic jakie intencje przyświecały jego twórcom. A przede wszystkim zastanowimy się nad jego miejscem w naszym kraju. Liberalizm i Polska. Jak te dwa słowa mają się do siebie?

 

Zapraszam

Tomek Wawak

 

Sprawozdanie z dyskusji - 23 września 2008

 

Zmieniona forma dyskusji, pod nową już nazwą "Opinie Konfrontacje Dyskusje" całkowicie, jako zainteresowanego tematem polityczno-filozoficznym przypadła mi do gustu. Są to już spotkania, które odeszły od formy prelekcji, czy naukowego wykładu. Głównymi filozofami jesteśmy my, a nasze opinie na różne tematy - najważniejsze. Oczywiście nadal są odniesienia do teorii i poglądów różnych filozofów czy myślicieli, jednak nie są one traktowane bezkrytycznie. Jako uczeń, który codziennie ma styczność z mozolną pracą w szkole mój umysł pragnie odpocząć od spotkań opartych na wykładzie, a tym samym rozwijać się wyrażając swoje poglądy, wśród ludzi w różnym wieku. Sądzę, że zmieniona forma tych spotkań mi na to pozwala. Łączymy tym samym przyjemną formę dyskusji, z pożyteczną lekcją nauki prezentacji i wymiany swoich stanowisk, czy poglądów na frapujące nas tematy. Polecam te spotkania wszystkim, którzy pragną się rozwijać.

Kamil Ciszek-Skwierczyński


Po spotkaniu w dniu 9 września jego uczestnicy zdecydowali o połączeniu Spotkań filozoficznych i Obserwatorium zdarzeń politycznych w spotkania: "Opinie. Konfrontacje. Dyskusje".

Jesteśmy w trakcie przeformułowania spotkań dyskusyjnych w OKO. Chcemy razem, bez podziału na Nas i Was, tworzyć scenę otwartą na dyskurs, gdzie gotowość do wypowiadania i wysłuchiwania siebie nawzajem w duchu tolerancji i akceptacji odmiennych sposobów percepcji świata będzie normą. Właśnie podczas ostatniego spotkania takie zagadnienia jak tolerancja, zaufanie, różnice w percepcji świata i człowieka w nim stały się podstawą dyskusji, polemik i rozważań.

Zauważyliśmy, że tolerancja często jest źle pojmowana. Ukrywa się za tym pojęciem postawa dystansu, bierności, obojętności, a te wręcz mogą skrywać wrogość i uprzedzenia, które pojawiają się gdy dochodzi do bardziej zapalnych sytuacji (z ang. „hot spot”). Żeby tolerancja stała się pojęciem żywym musi za nim pojawić się postawa aktywna, twórcza ciekawa świata i drugiego człowieka czy społeczności, z którą przychodzi nam się zetknąć.

Z drugiej strony patrząc, domagamy się tolerancji dla naszych postaw pełnych separatyzmu, obskurantyzmu, niedbałości, braku zaangażowania, niechęci do zmian,  które aż proszą się o zaistnienie. Często nawet widoczne jest domaganie się akceptacji dla postaw zacofania, nacjonalizmu, homofobii, despotyzmu, fundamentalizmu religijnego i wszelkiego rodzaju ortodoksji (jak wiemy, wszystko co nie zgadza się z nimi jest herezją).

Demokracja i społeczeństwo obywatelskie rozwijając jedynie poziomy, horyzontalny wymiar tzn. dążąc do ilościowych wskaźników i mierników rozwoju nieadekwatnie traktują także tolerancję. Domagamy się zgody dla wszelkich postaw bo przecież żyjemy w demokracji i jesteśmy obywatelami. Jednak te „etykietki” niewiele znaczą jeśli nie bierzemy pod uwagę pionowego, wertykalnego ujęcia procesów rozwojowych zakładającego rozwój uwzględniający wskaźniki jakościowe. Te tak ważne dwa zjawiska bez jakości innowacyjnych niczego nie zmienią.

Zauważyliśmy, że tolerancja oznacza często fasadową dbałość o „status quo” czy też „uzgodnioną rzeczywistość” lecz nie uwzględnia procesu zmian i jego symptomów co tylko opóźnia rozwiązanie problemów tak dotkliwie nas dotykających. Brak tolerancji dla postaw charakteryzujących się gotowością do zmiany, nowatorskich chcielibyśmy uwzględnić w postaci zrobienia miejsca dla „buntu poza katedrą”. Każdy kto ma jakieś poglądy czy myśli „nieuczesane”, a uważa je za wartościowe i chciałby podzielić się nimi (bo nie wszędzie się da) oraz poddać je pod dyskusję, będzie mile widziany.
Pojawiły się też uwagi dotyczące uwzględnienia duchowego i etycznego aspektu w dyskusjach oraz podkreślenie niejednoznaczności w obszarach dotyczących etyki. Będziemy to jeszcze dyskutować. Chcemy też uwzględnić głos sugerujący uwzględnienie odniesienia się w tych spotkaniach dyskusyjnych do charakteru Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej.

Pozostałe kwestie poruszane podczas tego spotkania to dialog pokoleniowy oraz zaufanie. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie jeśli chodzi o kwestię zaufania społecznego.

Zapraszamy gorąco na kolejne spotkania.

Bogdan Oś

 

Współczesna myśl filozoficzna, która budować ma społeczeństwo obywatelskie, winna dojrzewać w atmosferze dialogu - również dialogu pokoleń. Powinna nieustannie doskonalić narzędzia budujące przestrzeń dla tolerancji. Nie ma wątpliwości, że w polu semantycznym pojęcia "tolerancja", nie ma miejsca na zło lub czynności próbujące człowieka uczynić środkiem nie zaś celem działań, zarówno w polityce jak i szeroko pojętej egzystencji. Ten sposób definiowania tolerancji, wskazany nam przez tradycję, wydaje się drogą, którą podążamy na spotkanie z Obywatelem XXI wieku. Warto jest spojrzeć na tolerancję w wielu kontekstach np. psychologicznym, socjologicznym, artystycznym, politycznym, antropologicznym, religijnym. Ten proces prowadzi do konkluzji - zdecydowanie filozoficznej, próbującej zrozumieć "Ducha Czasu" i pomagającej przyjąć wyzwanie. Być tolerancyjnym to umieć otworzyć się na nieznane, być zainteresowanym - nie odrzucać  bez poznania; oczekiwać przyjaciela raczej niż wroga. Kto spodziewa się wroga - nie otwiera drzwi - raczej buduje fosy i wznosi mury, a interpretując świat słucha swoich lęków.
Piotr Drzewicki

Dotychczasowa forma spotkań filozoficznych zamykała się raczej na roztrząsaniu tez, postawionych przez znanych zazwyczaj filozofów czy myślicieli. Zważywszy na charakter przedsięwzięcia, jakim jest O.K.O. wydaje się ona niewystarczająca.

Myślę, że spotkania takie powinny zajmować się bardziej omawianiem i roztrząsaniem aktualnych zagadnień dotyczących problematyki współistnienia społeczeństw...itp.

Na ostatnim spotkaniu, próbowaliśmy w tym względzie wprowadzić pewne zmiany. Czy nam się uda przy tych zmianach uzyskać twórczą wymianę myśli i kreatywne "roztrząsanie" tych zagadnień ? ...pokaże czas.
Kostas Theodossiadis

16.09.2008, godz. 18.00
 
Tematem spotkania będzie wolność (podstawy, kontrowersje, implikacje).
 
Prowadzenie: Piotr Drzewicki i Bogdan Oś
 
Tematy i zagadnienia poruszone podczas spotkania 16.09.2008:
 
- Co nam wolno?
- Nakazywanie czy nakierowywanie?
- Dążenie do wolności.
- Wolność od i wolność do.
- Wolność gwarantem miłości (związki - umowy, kontrakty, śluby).
- Tabu, zakazy, granice.
- Czas wolny (praca-odpoczynek).
- Wolność w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze).
- Wola - Wybór - Decyzja - Działanie
- Status quo (porządek, bezpieczeństwo, sens) - uzgodniony porządek.
- Totalność rzeczywistości a ograniczoność modeli i wyobrażeń o niej.
- Wolność (akceptacja - autentyzm - empatia).
 
Agnieszka Szałabska, Bogdan Oś


9.09.2008, godz. 18.00
 
Podczas tego spotkania dyskusja toczyła się wokół zjawiska tolerancji i zaufania.
 
- Pokolenia (dialog czy monolog).
- Tolerancja (duchowość, świat niewidzialny, poza zakresem możliwości pięcozmysłowego postrzegania).
- Odniesienie do charakteru OKO.
- Etyczność (niejednoznaczność ocen moralnych, różne kultury).
- Bunt poza katedrą (tworzenie możliwości wyrażania poglądów i sądów poza sztywnym status quo narzuconym
  w sytemie wychowawczym i edukacyjnym).
- Zaufanie.
- Źle pojęta tolerancja (bierność, obojętność)
- Akceptacja odmienności percepcji świata i człowieka.
- Przekraczanie, naruszanie granic (problem władzy).
 
Prowadzenie: Agnieszka Szałabska, Piotr Drzewicki i Bogdan Oś


2.09.2008, godz. 18.00
 
Podczas tego spotkania pojawiły się i duskutowane były następujące zagadnienia:
 
- Czy da się wpłynąć na kulturę osobistą? (edukacja lokalna, różnorodność źródeł i form edukowania)
- Połączenie ośrodków, potencjałów sposobem na rozłam, dysocjację i atomizację.
- Problem niepełnosprawności i jej traktowanie w środowisku.
- Pomoc uboższym (przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez różne sposoby zaangażowania we wspólnotę).
- Prawa - zmuszanie do porządku czy szukanie sposobów wpływania na rozwój kultury?
- Brak siatki powiązań społecznych.
- Stopniowanie rozwoju modeli oddziaływania na zmiany społeczne.
- Komunikacja z instytucjami społecznymi.
- Dojrzałość do wyrażenia, zakomunikowania problemu i szukania możliwości jego rozwiązania.
- Niegeneralizowanie oceny niepełnosprawności (są takie funkcje i możliwości, które można   wykorzystać w  socjalizacji osoby niepełnosprawnej).
 
Prowadzenie: Agnieszka Szałabska i Bogdan Oś

Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat