wizyt: 1639929

Zielono mi » Akcja segregacja

Program Ochrony Środowiska dla miasta Bielska-Białej określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych usystematyzowanych według priorytetów.

Częścią Programu Ochrony Środowiska jest Plan Gospodarki Odpadami, czyli krótko mówiąc: SEGREGACJA ODPADÓW.

Segregacja to korzyści nie tylko ekologiczne ale również ekonomiczne. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego ile rzeczy produkowanych z surowców naturalnych możemy otrzymać dzięki segregacji, ile z nich mogłoby być tańszych gdyby były wykonywane z surowców wtórnych.

Każdy rodzaj działalności ludzkiej powoduje powstawanie odpadów. Niewłaściwa gospodarka odpadami prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji, w tym zagrożenia dla zdrowia ludzi, obniżenia komfortu życia i degradacji zasobów przyrodniczych.

Odpadami, zgodnie z definicją, są wszelkie substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub jest do pozbycia zobowiązany.

Akcja segregacja, to prowadzona przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej kampania informacyjna propagująca segregację odpadów jako sposób aby nasze miasto było czystsze.

To dzięki tej akcji można zobaczyć dlaczego warto segregować odpady oraz by przekonać się, że nie jest to wcale takie trudne.

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w Bielsku-Białej o 10% daje w skali roku ok. 31 000 m³ masy z odpadów.   przeliczeniu na największe kontenery (36 m³), można by zestawić pociąg o długości ponad 8 km.

Na stronie głównej www.um.bielsko.pl z prawej strony w zakładce: AKCJA SEGREGACJA znajdą Państwo informacje na temat segregacji odpadów, przepisów prawnych z tym zagadnieniem związanym i o tym jak postępować z odpadami szczególnie szkodliwymi takimi jak:

  • azbest
  • przeterminowane leki
  • baterie i  akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny
  • odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne
  • inne.

Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej serdecznie zaprasza do odwiedzania strony

www.um.bielsko.pl  i www.oko.bielsko.pl

 

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat